کاتالیست سیلیکونی AK-8806

کاتالیست سیلیکونی AK-8806:

کاتالیست سیلیکونی AK-8806 می تواند برای ایجاد سلول های بسیار ظریف، جریان پذیری خوب فوم، توزیع یکنواخت سلولی و بهبود کیفیت سطح از طریق کاهش قابل توجه تشکیل فضای خالی استفاده شود. اثر ترکیبی سلول‌های ریز و کاهش فضای خالی می‌تواند به ایجاد فوم با رسانایی حرارتی پایین تر کمک کند، در نتیجه به بهبود صرفه‌جویی کلی انرژی محصول نهایی کمک می‌کند.

کاربرد های کاتالیست سیلیکونیAK-8806:

  • سیستم های عایق PUR/PIR
  • طیف گسترده ای از سیستم های عامل فوم زا از جمله آب و هیدروکربن
  • لوازم خانگی و سیستم های عایق سردخانه
  • اسپری فوم

دسته: مواد اولیه و افزودنی | سورفکتانت‌های سیلیکونی