سورفکتانت های سیلیکونی:

کلمه سورفکتانت برگرفته از عامل فعال سطحی است. سورفکتانت‌ها به عنوان پایدارکننده ها، افزودنی‌های کنترل سلولی، تثبیت‌کننده‌های فوم و غیره نیز شناخته می شوند. سورفکتانت های سیلیکونی در طول فرآیند فوم شدن، به ساختار پلی یورتانی پایداری می بخشند. این مواد با تنظیم اندازه و یکنواختی سلول ها، به کنترل ساختار سلولی کمک می کنند. انتخاب سورفکتانت تحت تأثیر عواملی همچون نوع پلی ال و روش تهیه فوم است.

پارامترهای ساختاری سورفکتانت های سیلیکونی مانند نسبت های اکسید اتیلن (EO)/(EO + PO) و (EO + PO)/Si عوامل اصلی طراحی و ساخت سورفکتانت های سیلیکونی هستند. استفاده همزمان از سورفکتانت های سیلیکونی و کاتالیست ها، تولید فوم های یورتان را ممکن می سازد. سورفکتانت های سیلیکونی برای تثبیت واکنش فوم شدن برای عمل به عنوان امولسیفایر برای ترکیبات خاص و کمک به اختلاط استفاده می گردند.

دسته: مواد اولیه و افزودنی

کاتالیست سیلیکونی AK-7733

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر

کاتالیست سیلیکونی AK-8805

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر

کاتالیست سیلیکونی AK-8806

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر

کاتالیست سیلیکونی AK-8818

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر
محصولات دیگر را در ادامه ببینید