عوامل فوم‌زا

عوامل فوم زای فیزیکی به عنوان عامل کاهش دهنده دانسیته فوم های پلی یورتان در طراحی فرمولاسیون مورد استفاده قرار می گیرند. این عوامل را می توان به صورت ترکیبی با عامل فوم زای شیمیایی در ایجاد خواص ویژه فوم استفاده نمود. به عنوان مثال، استفاده از HCFC ها، سیکلوپنتان یا متیلن کلراید در پلی ال های فرموله شده برای بهبود خواص فوم رایج هستند. یکی دیگر از تاثیرات مهم افزودن مواد فوم زای فیزیکی به فرمولاسیون، کاهش سرعت گرمازایی فوم و نیز میزان تجمع حرارت داخل هسته فوم های ریجید پلی یورتانی می باشد.

دسته: مواد اولیه و افزودنی

گاز R11

این گاز که به عنوان عامل فوم زا در تولید فوم پلی یورتان استفاده می گردد، کاملا بی رنگ و بی بو بوده و به سرعت در مجاورت هوا تبخیر می گردد

اطلاعات بیشتر

گاز R141b

این عامل فوم زا که دارای پایداری شیمیایی بوده، غیر سمی و غیر قابل اشتعال است

اطلاعات بیشتر

گاز سیکلوپنتان

این عامل فوم زا مایعی بی رنگ بوده که بسیار فرار و قابل اشتعال است اما روی لایه اوزون اثر منفی ندارد

اطلاعات بیشتر

گاز نرمال پنتان

این عامل فوم زا بدون رنگ و به شدت آتش زا است و در دمای اتاق در حالت مایع می باشد

اطلاعات بیشتر
محصولات دیگر را در ادامه ببینید