عوامل فوم زا

گاز نرمال پنتان:

نرمال پنتان یک ترکیب آلی با فرمول C 5 H 12است. خواص آن‌ها بسیار شبیه به بوتان و هگزان است. گاز نرمال پنتان بدون رنگ و به‌شدت آتش‌زا بوده و در دمای اتاق مایع است. تجزیه نرمال پنتان به تولید مونو اکسید کربن و دی‌اکسیدکربن می‌انجامد و تحت‌فشار به‌صورت مایع درمی‌آید و برای خاموش‌کردن آتش آن از کف و CO2 استفاده می‌شود.
مشخصات گاز نرمال پنتان
· در دمای اتاق مایع
· تقریباً بی بو (بوی بسیار خفیف شبیه به بنزین)
· به‌شدت آتش‌زا
· بخار آن سنگین‌تر از هوا
· حلال نسبتاً قوی
· تبخیر سریع
· غیرسمی
پنتان‌ها به‌عنوان عامل فوم زا اصلی در تولید فوم پلی‌یورتان و سایر فوم‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند. همچنین یکی از اجزای اصلی سوخت‌های رایج هستند. در واحدهای نیروی ژئوترمال نیز از این گاز استفاده می‌شود.
موارد استفاده از نرمال پنتان:
· کاربرد در صنایع مختلف شیمیایی به‌عنوان ماده اولیه
· حلال صنعتی برای برخی از ترکیبات آلی
· ماده اصلی سوخت
· ماده فوم زا(blowing agent)