کاتالیست PMDETA

کاتالیست PMDETA:

کاتالیزور AminCat PMDETA (Pentamethyldiethylenetriamine) یک آمین نوع سوم مایع بسیار فعال و خالص است که دارای C9H23N3 به عنوان فرمول شیمیایی است. کاتالیست POLYCAT5 یا پنتا متیل دی اتیلن تری آمین یکی از کاتالیست های مهم در صنعت پلی یورتان برای تولید فوم های پلی یورتانی ریجید می باشد. کاتالیست PMDETA به عنوان افزایش دهنده واکنش تولید اوره ناشی از واکنش ایزوسیانات و آب عمل می کند. این کاتالیست مایع بی رنگ است، اگرچه نمونه های ناخالص، مایل به زرد به نظر می رسند. برخلاف دی اتیلن تری آمین، هر سه آمین موجود در PMDETA درجه سوم هستند. کاتالیزور AminCat PMDETA در سیستم های پلی یورتان که بر اساس MDI ساخته شده اند، بسیار موثر است. در سطح استفاده phr1/5، کاتالیزور AminCat PMDETA توانایی جریان لازم و نرخ پخت مورد نیاز در محیط تولید را فراهم می کند. شرکت نیک پلی یورتان کاتالیست PMDETA را با قیمتی مناسب و رقابتی در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

مواد اولیه و افزودنی | کاتالیست‌ها