کاتالیست ها:

سیستم های پلیمری بر پایه پلی یورتان طیف وسیعی از نیازهای صنعت را برطرف می کنند. کاتالیست فوم های پلی یورتان شامل کاتالیست های پخت، کاتالیست های فوم زا، کاتالیست های سیکلوتریمریزاسیون، کاتالیست های اگزازولیدون و کاتالیست های کربودی ایمید هستند. کاتالیزورهای قلع عمدتاً واکنش‌های پخت را تسریع کرده و «کاتالیست پخت» نامیده می‌شوند. در مقابل، کاتالیزورهای آمینی عمدتاً واکنش فوم شدن را تسریع می‌کنند و آنها را «کاتالیست فوم زا» می نامند. هر دو واکنش پخت شدن و فوم شدن به میزان زیادی تحت تأثیر نوع و مقدار کاتالیست انتخاب شده قرار دارند.

انتخاب کاتالیزور بر واکنش پذیری کلی سیستم فوم و انجام واکنش های خاص تأثیر می گذارد. واکنش‌پذیری با طول عمر سیستم، مشخصات پخت و زمان قالب‌گیری اندازه‌گیری می‌شود. کاتالیست بر موازنه واکنش، نوع و ترتیب پیوندهای پلیمری تشکیل شده و نیز جریان پذیری سیستم فوم تأثیرگذار خواهد بود. همچنین این دسته از افزودنی ها، بر خواص فیزیکی و مکانیکی فوم نهایی نقش به سزایی ایفا می کنند.

شرکت نیک پلی یورتان تامین کننده اصلی انواع کاتالیزورهای آمینی و فلزی مانند PC-8، A33، A1، T-9و غیره برای صنایع مختلف در داخل کشور می باشد.

دسته: مواد اولیه و افزودنی

کاتالیست DABCO-33LV

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر

کاتالیست DBTL

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر

کاتالیست DMCHA

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر

کاتالیست PMDETA

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر

کاتالیست TMR-2

از این خمیر رنگ‌ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر
محصولات دیگر را در ادامه ببینید