کاتالیست ها:

سیستم های پلیمری بر پایه پلی یورتان طیف وسیعی از نیازهای صنعت را برطرف می کنند. کاتالیست فوم های پلی یورتان شامل کاتالیست های پخت، کاتالیست های فوم زا، کاتالیست های سیکلوتریمریزاسیون، کاتالیست های اگزازولیدون و کاتالیست های کربودی ایمید هستند. کاتالیزورهای قلع عمدتاً واکنش‌های پخت را تسریع کرده و «کاتالیست پخت» نامیده می‌شوند. در مقابل، کاتالیزورهای آمینی عمدتاً واکنش فوم شدن را تسریع می‌کنند و آنها را «کاتالیست فوم زا» می نامند. هر دو واکنش پخت شدن و فوم شدن به میزان زیادی تحت تأثیر نوع و مقدار کاتالیست انتخاب شده قرار دارند.

انتخاب کاتالیزور بر واکنش پذیری کلی سیستم فوم و انجام واکنش های خاص تأثیر می گذارد. واکنش‌پذیری با طول عمر سیستم، مشخصات پخت و زمان قالب‌گیری اندازه‌گیری می‌شود. کاتالیست بر موازنه واکنش، نوع و ترتیب پیوندهای پلیمری تشکیل شده و نیز جریان پذیری سیستم فوم تأثیرگذار خواهد بود. همچنین این دسته از افزودنی ها، بر خواص فیزیکی و مکانیکی فوم نهایی نقش به سزایی ایفا می کنند.

شرکت نیک پلی یورتان تامین کننده اصلی انواع کاتالیزورهای آمینی و فلزی مانند PC-8، A33، A1، T-9و غیره برای صنایع مختلف در داخل کشور می باشد.

دسته: مواد اولیه و افزودنی

کاتالیست DABCO-33LV

این کاتالیست از آمین نوع سوم است که در صنعت پلی یورتان جهت تولید فوم پلی یورتان مورد استفاده قرار می گیرند

اطلاعات بیشتر

کاتالیست DBTL

این کاتالیست از نمک فلزی قلع ساخته شده و جهت افزایش سرعت واکنش بین پلی ال و ایزوسیانات مورد استفاده قرار می گیرد

اطلاعات بیشتر

کاتالیست DMCHA

این کاتالیست به عنوان یک کاتالیست پلی یوتانبا ویسکوزیته پایین در فوم های سخت پلی یورتان کاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

کاتالیست PMDETA

یک آمین نوع سوم مایع خالص است که یکیاز کاتالیست های مهم در صنعت پلی یورتان برای تولید فوم پلی یورتان ریجید می باشد

اطلاعات بیشتر

کاتالیست TMR-2

یک کاتالیزور آمین نوع سوم است که برای ترویج واکنش پلی ایزوسیانورات استفاده می گردد

اطلاعات بیشتر
محصولات دیگر را در ادامه ببینید