کاتالیست DMCHA

کاتالیست DMCHA:

کاتالیست DMCHA یا دی متیل سیکلو هگزیل آمین یکی از کاتالیست های مهم در فرایند تولید فوم ریجید پلی یورتان می باشد. کاتالیست DMCHA به عنوان یک کاتالیست پلی یورتان با ویسکوزیته پایین در فوم های سخت پلی یورتان مانند فوم های یخچالی، ساندویچ پنل، فوم زیره کفش، فوم اسپری، فو سپر خودرو و … کاربرد دارد. دی متیل سیکلو هگزیل آمین مایعی بی‌رنگ و شفاف با بوی آمونیاک می‌باشد. DMCHA ماده‌ای بسیار سمی می‌باشد به طوری که استنشاق بخارات این ماده باعث تحریک شدید ریه می‌گردد. این ماده همچنین بسیار اشتعال پذیر است. شرکت نیک پلی یورتان کاتالیزور DMCHA را با قیمتی رقابتی به مشتریان خود عرضه می نماید.

مواد اولیه و افزودنی | کاتالیست‌ها