خمیر رنگ ها:

ترکیب کردن رنگدانه ها به طور مستقیم در فرمولاسیون پلی ال چندان موفقیت آمیز نبوده است، زیرا بسیاری از این رنگدانه ها بر سیستم کاتالیستی اثر منفی می گذارند و نیز دارای پخش نسبتا ضعیف درون پلی ال می باشند. رنگ بخشی به پلی ال ها با خمیرهای رنگی آلی یا معدنی روش مرسوم در صنعت است. فوم های یورتان رنگی در کاربردهای مختلف مورد نیاز بوده و اکثراً با افزودن خمیرهای رنگی تولید می شوند. از این خمیر رنگ ها برای بهبود پخش رنگ در پلی ال ها استفاده می شود. خمیرهای رنگی یورتان از پخش رنگدانه‌ها در پلی‌ال یا نرم‌کننده تهیه می­ شوند. هنگام استفاده از این مواد، باید مقدار هیدروکسیل خمیر رنگ را با افزودن ایزوسیانات اضافی جبران گردد. طیف کاملی از رنگ ها با ترکیب رنگ های اصلی قابل دستیابی است. خمیرهای رنگ مشکی بیشترین استفاده را در صنایع مختلف دارند. سازگاری و پایداری خمیر رنگ با تمام اجزای فرمولاسیون پلی ال اهمیت ویژه ای دارد. به طور کلی، هنگام استفاده از خمیرهای رنگی، هیچ متغیر فرمول دیگری مورد نیاز نیست.

دسته: مواد اولیه و افزودنی

واکس رهاساز قالب

واکس رهاساز قالب، نوعی پوشش است که بین دو سطح برای بهبود عدم‌چسبندگی به یکدیگر اعمال می شود. این مواد باعث جدا شدن محصولات از داخل قالب به صورت یکپارچه، تمیز و آسان میگردند.

اطلاعات بیشتر
محصولات دیگر را در ادامه ببینید