فیلتر هوا

فوم فیلتر هوا

فوم پلی یورتان فیلتر هوا، جهت ساخت انواع فیلتر هوای خودروهای سبک و سنگین بکار می رود. این نوع فوم ها
دارای خواص فیزیکی و مکانیکی مناسبی هستند که از جمله آن ها می توان به: انعطاف پذیری باال، مقاومت و پایداری
ابعادی مطلوب در دماهای مختلف و عدم جمع شدن تحت نوسانات دمایی اشاره نمود. یکی از موارد مهم در تولید
فوم فیلتر هوای پلی یورتانی رعایت میزان پلی ال و ایزوسیانات است که مقدار استاندارد نسبت ایزوسیانات به پلی ال
در این محصول ۱ به ۳ می باشد. بدیهی است با افزودن فیلر و روغن این نسبت تغییر می کند. شرکت نیک پلی یورتان
به عنوان یکی از بزرگترین تامین کننده های مواد فیلتر هوا، قادر به تولید و توزیع انواع سیستم های فوم فیلتر هوا در
رنگ ها و دانسیته های مختلف با توجه به نیاز مشتری می باشد.