سیستم های دو جزئی پلی یورتان بلوکی

سیستم های دو جزئی پلی یورتان بلوکی

فوم ریجید بلوکی را فوم slabstock ریجید نیز می نامند. مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت فوم بلوکی شامل ایزوسیانات، پلی ال، کاتالیست، سورفکتانت و عامل فوم زا است. فوم ریجید بلوکی توسط یک فرآیند پیوسته یا ناپیوسته تولید می شود. اندازه فوم بر اساس کاربرد مورد نظر و فرآیند تولید انتخاب می گردد. نمونه ای از اندازه های فوم بلوکی ۱ متر عرض × ۰/۵ متر ارتفاع × ۴ متر طول می باشد. فوم بلوکی با انجام فرآیند برش برای کاربردهای مختلف مانند فوم هسته ساندویچ پانل ها و عایق لوله استفاده می شود. به عنوان یک عامل فوم زا می توان از عوامل فوم زای فیزیکی استفاده کرد. به عنوان مثال، می توان به استفاده از HCFC ها، سیکلوپنتان و غیره در پلی­ ال­ های فرموله شده برای بهبود خواص فوم بدست آمده اشاره نمود. یکی دیگر از تأثیرات مهم افزودن مواد فوم ­زای فیزیکی به فرمولاسیون پلی ال، کاهش نرخ تولید حرارت و میزان تجمع گرما در فوم های ریجید بلوکی است. به منظور جلوگیری از جمع شدگی فوم، دانسیته فوم بایستی طوری طراحی شود تا در برابر فشار اتمسفر مقاومت کند. دانسیته لازم در این نوع از فوم ها حداقل ۴۵ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.