نحوه تزریق و کاربرد فوم یخچالی

نحوه تزریق و کاربرد فوم یخچالی

فوم‌های پلی‌یورتانی به طور معمول از واکنش شیمیایی بین دو جزء ایزوسیانات و پلی‌ال تهیه می‌شوند که قابلیت کاربرد به عنوان فوم سخت یخچالی پلی‌یورتان را دارند. این اجزاء با فرمولاسیون مشخص، بسته به دانسیته و زمان‌های واکنش مورد انتظار توسط تولیدکنندگان به کار گرفته می‌شوند تا از طریق واکنش‌های شیمیایی فوم ... مطالعه بیشتر