سیستم-پلی-یورتان-نیک-پلی-یورتان

سیستم پلی‌یورتان

سیستم پلی‌یورتان گروهی از پلیمرها هستند که با قرار گرفتن واحدهای مولکولی در کنار هم ساخته شده‌اند و این واحدها توسط گروه‌های یورتان به هم متصل گردیده‌اند. سیستم‌های پلی‌یورتان اساساً با انواع دیگر پلاستیک­‌ها متفاوت هستند. پلی‌یورتان‌ها  (PUR) در اصطلاح، محصول نهایی پلیمریزاسیون افزایشی گروه­‌های هیدروکسیل (OH) و ایزوسیانات (NCO) ... مطالعه بیشتر