کاتالیست سیلیکونی AK-8818

کاتالیست سیلیکونی AK-8818:

یکی از مناسب ترین مواد برای جایگزینی CFC به عنوان یک عامل فوم زا در فرمولاسیون فوم ریجید، n-pentane یا یکی از ایزومرهای پنتان است. این مواد به دلیل در دسترس بودن، قیمت پایین و مهم تر از همه، پتانسیل تخریب لایه ازن صفر (ODP )، کاندیدای عالی برای جایگزینی با سایر عوامل فوم زا هستند. پنتان غیر قطبی ترین عامل فوم زای کمکی است که در کاربردهای فوم پلی یورتان استفاده می شود. در نتیجه ویژگی های شیمیایی و فیزیکی پنتان، حلالیت و سازگاری با مواد اولیه پلی یورتان و ایجاد مخلوط فوم در مقایسه با سایر فناوری های عامل های فوم زا، کاملاً متفاوت است. این حلالیت کم پنتان در ماتریس فوم پلی یورتان نهایی منجر به نرخ انتشار بسیار پایین پنتان می شود، بنابراین مقادیر اولیه عایق حرارتی به دست آمده با حداقل رانش حفظ می شود. استفاده از یک مایع قابل اشتعال به عنوان یک عامل فوم زا که در آن بیشتر مواد باقیمانده در سلول های فوم نگهداری می شود، نیاز به اصلاحات بیشتر در فرمول برای حفظ ویژگی بازدارندگی در آتش فوم ها دارد. اصلاحات سیستم، مانند ترکیب مواد افزودنی بازدارنده شعله و آب به عنوان عامل فوم زا، قطبیت پیش آمیخته پلی ال حاصل را بیشتر می کند. افزایش قطبیت این ترکیب اولیه همراه با قطبیت بسیار کم پنتان، محدودیت‌های بیشتری را روی حلالیت کل سیستم ایجاد می‌کند. برای بهبود انحلال و تطبیق پذیری پنتان در این سیستم ها، فناوری سورفکتانت جدیدی مورد نیاز است. نقش اصلی یک سورفکتانت سیلیکونی در یک سیستم پلی یورتان ریجید، امولسیون کردن واکنش دهنده های ناسازگار پیش آمیخته و فازهایی است که در طی واکنش رخ می دهند. برای دستیابی به عملکرد پردازش مشابه و خواص فیزیکی فوم نهایی با این فرمول‌های اصلاح‌شده حاوی پنتان، مولکول‌های سورفکتانت سیلیکونی جدید با طراحی خاص مورد نیاز است که شرکت نیک پلی یورتان سورفکتانت سیلیکونیAK-8818 مناسب برای سیستم های پلی یورتانی حاوی عامل فوم زای پنتانی را با قیمتی مناسب و رقابتی به مشتریان خود عرضه می نماید.

دسته: مواد اولیه و افزودنی | سورفکتانت‌های سیلیکونی