کاربردهای پلی یورتان در صنعت خودروسازی

کاربردهای پلی یورتان در صنعت خودروسازی

صنعت خودرو از آخرین پیشرفت های علم و فناوری استفاده می کند. افزایش دوام و قابلیت اطمینان قطعات خودرو مهمترین مشکل اساسی علم مواد است. پلی یورتان ها به طور گسترده در ساخت خودرو استفاده می شوند و مزایای واقعی را از نظر راحتی، حفاظت و صرفه جویی در انرژی ... مطالعه بیشتر