تأثیر فیلتر هوای ساخته شده از فوم پلی‌یورتان بر عملکرد و کارایی خودرو

تأثیر فیلتر هوای ساخته شده از فوم پلی‌یورتان بر عملکرد و کارایی خودرو 🚙

فوم فیلتر هوا یک جزء حیاتی در سیستم‌های فیلتر هوا است، زیرا برای فیلتر و تصفیه هوا قبل از ورود به سیستم عمل می‌کند. فوم فیلتر هوا با به دام انداختن و حذف گردوغبار، گرده و سایر آلاینده‌ها، اطمینان می‌دهد که هوای توزیع شده تمیز و عاری از ذرات مضر ... مطالعه بیشتر